top of page

Heb je uw keuze gemaakt voor je aankoop?

Wij geven je nog graag wat advies rond enkele premies...

Bij het opmaken van de factuur worden automatisch ook

de attesten voor de meest belangrijke premies voor u meegestuurd.

Toch loont het zeker de moeite om na te gaan of u ook recht heeft op

eventueel gemeentelijke of andere premies.

Daar deze vaak afhankelijk zijn van uw inkomen of kadastraal inkomen,

kunnen wij dit niet voor u doen,

maar het team van HEIRMAN assisteert u graag bij het invullen en

aanvragen van dergelijke premies.

Premiezoeker.be

BTW-tarief van 6% voor de renovatie

van woningen ouder dan 10 jaar

Voor nieuwbouwwoningen is een BTW-tarief van 21% van toepassing.

Een bestaande woning renoveren kan aan een BTW-tarief van 6% .

De woningen moeten minstens 10 jaar oud zijn om als een bestaande woning te worden beschouwd.

Deze maatregel is ook interessant voor energiebesparende maatregelen:

plaatsing van isolatie, zonneboiler, fotovoltaïsche zonnepanelen, vervangen van centraleverwarmingsketel.

 

Aanvraagvoorwaarden

U mag uw woning omvormen, renoveren, verbeteren, herstellen en onderhouden.

Een oude woning volledig afbreken en herbouwen of alleen enkele muren behouden kan niet.

Reinigingswerken, zoals het schoonmaken van ramen, zijn ook uitgesloten.

Het moet gaan om een private woning.

Kantoorgebouwen en winkels komen niet in aanmerking.

U moet de werken laten uitvoeren door een aannemer.

U moet uw aannemer een attest afleveren waarin u verklaart dat de woning ouder is dan 10 jaar en dat ze voor private doeleinden zal gebruikt worden.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement 

of neem hiervoor contact op met de FOD Financiën

 

Procedure

U hoeft deze premie niet aan te vragen, uw aannemer laat u een verklaring ondertekenen

waarin u beaamt dat uw woning ouder is dan 10 jaar.

Hij hoeft dan slechts 6% BTW aan te rekenen.

 

Premiebedrag

6% BTW in plaats van 21 %.

BTW 6%

Aanvullende lening

regio Oost-Vlaanderen

Om je woning te verbouwen kun je bij de Provincie terecht voor een aanvullende lening, bovenop je hoofdlening. Op die aanvullende lening heb je recht als je een bescheiden inkomen hebt.

 

Aanvraagvoorwaarden

Het moet gaan over de enige woning die je in volle eigendom hebt.
Er moet al een hypothecaire lening lopen voor je woning.
Je voldoet aan de inkomensgrenzen en de verkoopwaarde van de woning ligt 

onder het wettelijk bepaalde bedrag.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement 

of neem hiervoor contact op met de provinciale dienst Wonen.

 

Procedure

Aanvragen via het provinciaal aanvraagformulier

(terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij de dienst Wonen).

 

Premiebedrag

Je kunt tot 12 000 EUR aanvullend lenen:
 

 • voor een vast maandbedrag

 • voor een jaarlijks kostenpercentage van 2 %

 • terug te betalen in 5, 10, 15 of 20 jaar

Aanvullende lening

Premie voor nieuwe beglazing

Als u in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen,

dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder.

 

Aanvraagvoorwaarden

Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
 

 • Die vóór 1/1/2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet;

 • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1/1/2006,
  maar die pas na 1/1/2006 werden aangesloten.


De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw.
Beglazing in nieuw aangebouwde deelconstructies, komt wel in aanmerking.

De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen?

Dan geldt de datum van de eindfactuur.

Groepeer alle facturen in één aanvraag.

Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum.

Enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.

De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen

(geen offerte, leveringsbon, kasticket of proforma factuur)

voor de levering en plaatsing van de beglazing met vermelding van het merk,

het type, het aantal m² en de U-waarde.

Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).

Beglazing van veranda’s komt niet in aanmerking.

De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.

Het hoogrendementsglas moet een U-waarde (de U-waarde geeft de warmtedoorgang van het glas weer)

hebben van maximaal 1,1 W/m²K (Watt per vierkante meter Kelvin).

Vanaf 2019 mag de U-waarde maximaal 1,0 W/m²K bedragen.

Op de afstandshouder tussen de glasbladen moet er een markering zijn waarmee de energieprestatie van de beglazing kan worden vastgesteld. 

Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en

lichtkoepels komen ook in aanmerking als de U-waarde maximaal 1,0 W/m²K bedraagt.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement

of neem hiervoor contact op met de netbeheerder Fluvius .

Procedure

Vraag de premie online aan of op papier via het aanvraagformulier

(te downloaden op de website of verkrijgbaar in de klantenkantoren van Fluvius).

Als u de aanvraag volledig online indient, ontvangt u vaak al binnen de maand het bedrag op uw rekening.

Bij een aanvraag op papier kan de verwerking tot 2 maanden duren.

 

Premiebedrag

Nieuw hoogrendementsglas met U-waarde van max. 1,1 W/m²K (1,0 W/m²K vanaf 2019): 10 euro per m².

Vanaf 2020 bedraagt de premie 8 euro per m².

Voor beschermde afnemers bedraagt de premie 56 euro per m²,

waarbij de premie maximaal 40% van de factuur (incl. btw) is.

Premie nieuwe beglazing

Totaalrenovatiebonus (BENO-pass)

Om je woning te verbouwen kun je bij de Provincie terecht voor een aanvullende lening, bovenop je hoofdlening. Op die aanvullende lening heb je recht als je een bescheiden inkomen hebt.

Wie investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen kan in aanmerking komen voor de totaalrenovatiebonus.

Als u minstens 3 premies van de netbeheerder aanvraagt (of minstens 2 premies combineert met een ventilatiesysteem) binnen een periode van 5 jaar én aan alle voorwaarden voldoet,

dan krijgt u bovenop die premies van de netbeheerder nog een bonus.

Hoe meer energiebesparende maatregelen u combineert, hoe hoger de bonus zal zijn.

 

Aanvraagvoorwaarden

De BENO-pass is een elektronisch dossier waarin automatisch wordt bijgehouden welke energiebesparende investeringen zijn uitgevoerd in een woning of

wooneenheid (bijvoorbeeld een appartement) in het Vlaamse Gewest.

Je kunt de BENO-pass vergelijken met een spaarkaart die je recht geeft op een bonus als aan bepaalde voorwaarden voldaan is.

De totaalrenovatiebonus wordt toegekend aan bestaande woningen of wooneenheden (bijvoorbeeld appartementen) in het Vlaamse Gewest, die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2006, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2006.

Vanaf de datum op de eindfactuur van de eerste investering die op je BENO-pass staat, heb je nog vijf jaar de tijd om extra investeringen op de BENO-pass te laten meetellen.

Facturen van voor 1 januari 2017 komen niet in aanmerking.

Heb je op basis van een eindfactuur uit 2017 een combinatiepremie voor beglazing en

spouwmuurisolatie of buitenmuurisolatie gekregen?

Dan tellen beglazing en muurisolatie niet mee als een van de investeringen voor de BENOpass.

Je kunt dan ten hoogste vijf van de zeven investeringen voor de BENO-pass laten meetellen.

Om een totaalrenovatiebonus te krijgen,

moet u investeren in minstens 3 van de onderstaande energiebesparende maatregelen.

U moet daarbij voldoen aan de voorwaarden van de gekozen premie (of van het ventilatiesysteem)

én voldoen aan de bijkomende voorwaarden.
 

 • Dak- of zoldervloerisolatie;

 • Buitenmuurisolatie (buitenkant, binnenkant, spouw);

 • Vloer- of kelderplafondisolatie;

 • Nieuwe beglazing;

 • Zonneboiler;

 • Warmtepomp;

 • Ventilatiesysteem
  (opgelet: er is geen aparte premie voor een ventilatiesysteem,
  maar deze maatregel komt wel in aanmerking voor de totaalrenovatiebonus). 

 

De aparte premies worden toegekend volgens de voorwaarden die gelden op het ogenblik van de uitvoering

(er wordt gekeken naar de datum op de eindfactuur van elke investering).

Alle info vindt u op de website van Fluvius.

Bijkomende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de totaalrenovatiebonus:

 • dakisolatie of zoldervloerisolatie:
  de oppervlakte die geïsoleerd wordt,
  moet minimaal 30 m² zijn én het volledige dak
  of de volledige zoldervloer van de woning moet geïsoleerd
  zijn volgens de voorwaarden van de premie van de netbeheerder

   

 • buitenmuurisolatie en/of spouwmuurisolatie:
  de oppervlakte die geïsoleerd wordt,
  moet minimaal 30 m² zijn én alle muren van de woning
  binnen het beschermd volume moeten geïsoleerd
  zijn volgens de voorwaarden van premie van de netbeheerder

   

 • kelderisolatie of vloerisolatie op volle grond:
  de oppervlakte die geïsoleerd wordt,
  moet minimaal 30 m² zijn én de volledige vloer en/of
  het volledige kelderplafond binnen het beschermd
  volume moet geïsoleerd zijn volgens de voorwaarden
  van de premie van de netbeheerder

   

 • hoogrendementsglas:
  de glasoppervlakte moet minimaal 5 m² zijn
  én alle beglazing in de woning moet
  een U-waarde hebben van maximaal 1,1 W/m²K (1,0 vanaf 2019).

De investeringen moeten uitgevoerd worden binnen een periode van 5 jaar,

te rekenen vanaf de datum van de eindfactuur van de eerste investering.

Per woning of appartement is er maar één BENO-pass.

De BENO-pass blijft verbonden aan de woning of het appartement.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement

of neem hiervoor contact op met Fluvius (zie contactgegevens aanbieder).

 

Procedure

Als er drie verschillende investeringen zijn uitgevoerd, en dit voor de totaliteit van de woning,

meldt je netbeheerder dat je een bonus krijgt.

Je hoeft zelf geen bonus aan te vragen.

Verwittig je netbeheerder als:

 • je de bonus niet wilt ontvangen;

 • een of meer van de investeringen nog niet voldoen
  aan de voorwaarden om mee te tellen voor de BENO-pass.

 

Premiebedrag

De bonussen worden in schijven uitbetaald, te beginnen vanaf de derde investering.

De bonus wordt telkens begrensd zodat de som van de uitbetaalde premiebedragen en de uitbetaalde totaalrenovatiebonussen nooit meer bedraagt dan de som van de betaalde factuurbedragen van de uitgevoerde investeringen.

Eengezinswoningen

 • 3 investeringen: 1.250 euro;

 • 4 investeringen: 1.750 euro;

 • 5 investeringen: 2.750 euro
  (+ bewijs EPC dat de woning voldoet voor de eerste 5 investeringen);

 • 6 investeringen: 3.750 euro;

 • 7 investeringen: 4.750 euro.


Appartementen

 • 3 investeringen: 625 euro;

 • 4 investeringen: 875 euro;

 • 5 investeringen: 1.375 euro
  (+ bewijs EPC dat de woning voldoet voor de eerste 5 investeringen);

 • 6 investeringen: 1.875 euro;

 • 7 investeringen: 2.375 euro.


Voor beschermde afnemers (personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas) wordt de bonus met 50% verhoogd.

Het moet gaan over de enige woning die je in volle eigendom hebt.
Er moet al een hypothecaire lening lopen voor je woning.
Je voldoet aan de inkomensgrenzen en de verkoopwaarde van de woning ligt 

onder het wettelijk bepaalde bedrag.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement 

of neem hiervoor contact op met de provinciale dienst Wonen.

 

Procedure

Aanvragen via het provinciaal aanvraagformulier

(terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij de dienst Wonen).

 

Premiebedrag

Je kunt tot 12 000 EUR aanvullend lenen:
 

 • voor een vast maandbedrag

 • voor een jaarlijks kostenpercentage van 2 %

 • terug te betalen in 5, 10, 15 of 20 jaar

Totaalrenovatiebonus (BENO-pass)

Burenpremie voor collectieve renovatieprojecten

Als u uw woning energiezuinig wilt maken,

kunt u samen met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject.

Een collectief renovatieproject wordt geleid door een projectbegeleider (BENOvatiecoach),

die een groot deel van uw taken zal overnemen zodat u zelf minder moet doen.

Door de collectieve aanpak kan de projectbegeleider ervoor zorgen dat de energierenovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd.

In ruil krijgt de projectbegeleider een burenpremie.

Als deelnemer krijgt u zelf geen burenpremie, maar hebt u wel recht op de premies van de netbeheerder.

De projectbegeleider helpt u bij het aanvragen van deze premies.

 

Aanvraagvoorwaarden

Een collectief project bestaat uit minstens 10 woningen of appartementen die in dezelfde straat of gemeente (inclusief aanpalende gemeenten) gelegen zijn.

Een woongebouw met minimaal 10 wooneenheden (bijvoorbeeld een appartementsgebouw),

telt ook als een collectief renovatieproject.

De renovatie gaat over minstens 1 van de onderstaande energiebesparende maatregelen.

Daarbij moet voldaan zijn aan de voorwaarden van de gekozen premie (of van het ventilatiesysteem).
 

 • Dak- of zoldervloerisolatie;

 • Buitenmuurisolatie
  (langs buitenzijde en/of langs binnenzijde) en/of spouwmuurisolatie;

 • Kelderisolatie en/of vloerisolatie op volle grond;

 • Nieuwe beglazing;

 • Zonneboiler;

 • Warmtepomp;

 • Warmtepompboiler;

 • Ventilatiesysteem
  (er is geen aparte premie voor een ventilatiesysteem,
  maar deze maatregel komt wel in aanmerking voor de burenpremie en de totaalrenovatiebonus).


Per woning/appartement kunt u niet meer dan tweemaal inschrijven voor een collectief renovatieproject.

Bekijk alle details over de voorwaarden op de website van het Vlaams Energieagentschap

of neem hiervoor contact op met de netbeheerder Fluvius (zie contactgegevens aanbieder).

 

Procedure

U kunt zich als deelnemer inschrijven op de website van uw netbeheerder Fluvius.

Als er 10 of meer deelnemers uit dezelfde buurt inschrijven voor dezelfde energiebesparende maatregel,

wordt er een collectief renovatieproject opgestart en een projectbegeleider aangewezen.

Wanneer er geen 10 deelnemers uit dezelfde buurt zich inschrijven,

zullen de netbeheerder en de gemeente zoeken naar een oplossing op maat.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een projectbegeleider (BENOvatiecoach).

 

Premiebedrag

De burenpremie bedraagt maximaal 400 euro per woning of wooneenheid en komt toe aan de projectbegeleider.

In appartementsgebouwen daalt de premie vanaf de zesde wooneenheid naar 100 euro per wooneenheid.

De premie wordt beperkt tot maximaal 5.000 euro voor het gebouw.

Burenpremie

Vlaamse energielening

Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen,

bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen?

Dan kunt u die werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid.

De energielening wordt uitgekeerd via de ‘Energiehuizen’.

Elk Energiehuis beslist zelf of het een energielening toekent of niet.

Vanaf 2019 kunnen alleen de prioritaire doelgroep en

rechtspersonen nog energieleningen krijgen bij de Energiehuizen.

Vanaf 2020 is de energielening via het Energiehuis er alleen nog voor de prioritaire doelgroep.

 

Aanvraagvoorwaarden

Vanaf 2019 kan de energielening enkel nog aangevraagd worden door de prioritaire doelgroep en door niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...).

Lening aan 0%

Onderstaande personen behoren tot de ‘prioritaire doelgroep’ en komen in aanmerking

voor een renteloze lening (0% intrest), ook nog vanaf 2019:
 

 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);

 • Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 18.730,66 euro, dat verhoogd mag worden met 3.467,55 euro per persoon ten laste;

 • Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;

 • Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;

 • Beschermde afnemers;

 • Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 31.340 euro, verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).


Personen uit de prioritaire doelgroep kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen,

en premies of subsidies aan te vragen.

Lening aan 1%

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...)

kunnen nog tot 31 december 2019 een energielening afsluiten aan 1% intrestvoet (terug te betalen over 10 jaar).

Voor welke werken kan men lenen?

 

 • Dak- of zoldervloerisolatie;

 • Hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten);

 • Muurisolatie;

 • Vloerisolatie;

 • Luchtdichting en luchtdichtheidstest
  (in combinatie met andere maatregelen);

 • Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D;

 • Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp,
  pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …);

 • Fotovoltaïsche zonnepanelen
  (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is);

 • Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water;

 • Vervanging van lichtarmaturen en lampen (voornamelijk in de gemene delen van appartementsgebouwen).

 • Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, altijd in combinatie met energiescan die de noodzaak van vervanging heeft aangetoond);

 • Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen);

 • Energieopslagtechnieken en beheerssystemen.


Sommige werken moeten bepaalde normen halen om in aanmerking te komen.

Vraag de volledige voorwaarden voor de werken bij uw Energiehuis.

De werken moeten worden uitgevoerd door een een aannemer,

zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering.

Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook 'doe-het-zelf' in aanmerking.

Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend,

kunt u voor de meeste van de bovenstaande werken een energielening afsluiten.

Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van een E30 woning

(Bijna-energieneutraal niveau of BEN-niveau).

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement

of neem hiervoor contact op met het Energiehuis van uw regio (zie contactgegevens aanbieder).

 

Procedure

Neem contact op met het Energiehuis dat voor uw gemeente de energieleningen toekent.
Via energiesparen.be/energielening kunt u de contactgegevens van het Energiehuis opzoeken.
Ook via het gratis telefoonnummer 1700 kunt u de contactgegevens van het Energiehuis voor uw regio opvragen. 

Uw aanvraag wordt door de kredietcommissie van het Energiehuis al dan niet goedgekeurd.

Het Energiehuis bepaalt zelf de termijn waarbinnen uw aanvraag goed- of afgekeurd wordt.

Het Energiehuis legt de goedgekeurde kredieten voor aan het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Het VEA kijkt na of de lening in overeenstemming is met de reglementeringen van

het Vlaams Gewest en geeft binnen de week definitieve goedkeuring.

energiesparen.be/energielening

 

Premiebedrag

U kunt maximaal 15.000 euro lenen.

Het bedrag kan in maximaal 4 schijven worden opgenomen.

Voor de prioritaire doelgroep:

 • Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden;

 • De intrest bedraagt 0%.


Voor de niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (nog tot 31 december 2019):
 

 • Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden;

 • De intrest bedraagt 1%.


De energielening kan niet ingebracht worden op de belastingsaangifte.

Voor de energielening worden dan ook geen fiscale attesten uitgereikt.

Vlaamse energielening

Vlaamse renovatiepremie 

sinds 1 februari 2019

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren, of die een bestaand gebouw geheel of gedeeltelijk willen omvormen tot woning.

 

Aanvraagvoorwaarden

Op vrijdag 21 december 2018 heeft de Vlaamse regering definitief beslist

een overkoepelende renovatiepremie in te voeren.

De verbeteringspremie verdwijnt en gaat volledig op in de renovatiepremie.

De aanpassingspremie voor werken in een woning voor de 65-plusser blijft wel afzonderlijk bestaan.

In bijgaande toelichting is verduidelijkt waarom de verbeteringspremie opgaat in de overkoepelende renovatiepremie.

Als u voor 1 februari 2019 al met succes een eerste aanvraag indiende voor de renovatiepremie,

kunt u voor meer informatie over een tweede aanvraag terecht op

de pagina Tweede aanvraag in uitdovende renovatiepremie.

In dit geval kunt u enkel nog een tweede aanvraag indienen volgens de vroegere regelgeving,

u moet 10 jaar wachten voor u een aanvraag kunt indienen voor de nieuwe overkoepelende renovatiepremie.

Voor de overkoepelende renovatiepremie (vanaf 1 februari) gelden de volgende voorwaarden.

U kunt de premie aanvragen als u de premiewoning op de aanvraagdatum als hoofdverblijfplaats bewoont op basis van een zakelijk recht.

De inkomens- en eigendomsvoorwaarden gelden ook voor de meerderjarige medebewoners.

Zij moeten de aanvraag mee ondertekenen.

Ze worden echter niet als aanvrager beschouwd, zodat zij eventueel later ook zelf

een renovatiepremie kunnen aanvragen.

De inkomens- en eigendomsvoorwaarden gelden niet voor de inwonende personen ten laste en voor de inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de aanvrager-bewoner of van de meerderjarige medebewoners, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning.

Naakte eigendom (bvb door erfenis) wordt wel toegestaan.

De woning die u renoveert of het gebouw dat u geheel of gedeeltelijk omvormt tot een woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 30 jaar oud zijn.

De werken zijn gegroepeerd in vier categorieën:

Categorie 1: de structurele elementen van de woning - werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de vaste binnentrappen; gevelisolatie en zoldervloerisolatie komen in aanmerking voor zover dit gepaard gaat met de structurele hoofdwerken.

Categorie 2: het dak - werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer; dak- of zoldervloerisolatie komt in aanmerking voor zover dit gepaard gaat met de structurele hoofdwerken.

Categorie 3: het buitenschrijnwerk - werken aan ramen en buitendeuren; opgelet: er moet voldaan zijn aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit (roosters of ventilatiesysteem in de droge ruimtes) en voor buitenschrijnwerk geplaatst vanaf 1/9/2019 verstrengt de Ug-waarde van 1,1 naar 1,00.

Categorie 4: de technische installaties - werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie en de centrale verwarming.

Bekijk alle specifieke technische voorwaarden in het subsidiereglement

of neem hiervoor contact op met de Vlaamse infolijn (zie contactgegevens aanbieder). 

Elke categorie van werken kan slechts 1 keer worden aangevraagd in een periode van 10 jaar vanaf de aanvraagdatum van de eerste toegekende aanvraag.

De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar.

Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer of door een dienst die erkend is voor de lokale diensteneconomie als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd komen in aanmerking. 

Facturen, of het gedeelte ervan,

die in aanmerking genomen zijn voor een aanpassingspremie komen niet in aanmerking.

Opgelet: de aanvrager is verplicht de betalingsbewijzen van de facturen tot twee jaar na de uitbetaling van de premie bij te houden en ze onmiddellijk voor te leggen op verzoek van het agentschap Wonen Vlaanderen.

Minimaal investeringsbedrag

Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van 2.500 euro, exclusief BTW.

Maximale investeringsbedragen voor berekening van de premie

Enkel in categorie 4, de technische installaties, gelden er maximumbedragen voor de berekening van de premie:

- elektrische installatie: maximaal 3.750 euro;
- sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro;
- centrale verwarming: maximaal 7.500 euro.

Eigendomsvoorwaarde

De aanvrager en de meerderjarige personen met wie hij samenwoont, mogen op de datum van de aanvraag geen andere woning volledig in volle eigendom hebben. Deze voorwaarde geldt niet voor de personen ten laste en inwonende kinderen of ouders, tenzij die de premiewoning bewonen op basis van een zakelijk recht (naakte eigendom, bvb door erfenis, wordt wel toegestaan).

Inkomensvoorwaarde

Voor aanvragen in 2019 geldt het inkomen van 2017 (aanslagjaar 2018), met volgende maxima:

- 43.870 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste;
- 62.670 euro als alleenstaande met een persoon ten laste, te verhogen

met 3.510 euro per bijkomende persoon ten laste;
- 62.670 euro als u gehuwd bent of wettelijk of feitelijk samenwoont, te verhogen

met 3.510 euro per persoon ten laste.

Naast het gezamenlijk belastbaar inkomen worden ook andere inkomsten in rekening gebracht: het afzonderlijk belastbaar inkomen, het leefloon, de inkomensvervangende tegemoetkoming, beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Wat als u al eerder een premie hebt gekregen?

Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg voor een woning die hij/zij bewoonde op basis van een zakelijk recht, kan geen nieuwe premie meer aanvragen.

Opgelet: als u onder de vroegere reglementering als mede-aanvrager werd beschouwd omdat u de woning bewoonde, maar u had geen zakelijk recht in de woning, dan kunt u nu wel een renovatiepremie aanvragen.

Als er voor dezelfde woning aan een vorige eigenaar een renovatiepremie werd toegekend, kan er door een nieuwe eigenaar opnieuw een renovatiepremie aangevraagd worden, ook al werd de vorige premie minder dan 10 jaar geleden aangevraagd.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement

of neem hiervoor contact op met de Vlaamse infolijn (zie contactgegevens aanbieder). 

 

Procedure

U kunt een renovatiepremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken (en als u over de facturen beschikt) en vanaf het ogenblik dat u de woning zelf bewoont (domicilie).

Wie op basis van het inkomen recht heeft op een premie van 20%, kan maximaal 2 categorieën per aanvraag kiezen. De tweede aanvraag voor de nog resterende categorieën kan ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 jaar na de datum van de 1ste aanvraag ingediend worden.

Wie op basis van het inkomen bij de eerste aanvraag recht heeft op een premie van 30% kan de 2 aanvragen spreiden over een periode van 10 jaar en heeft ook de mogelijkheid om het aantal categorieën per aanvraag vrij te kiezen. Let wel: als u bij de eerste aanvraag meteen alle 4 categorieën kiest, dan is er geen tweede aanvraag meer mogelijk de komende 10 jaar.

Opgelet: de voorwaarden gelden steeds op het tijdstip van de aanvraag.

Het is dus mogelijk dat u een premie krijgt voor de eerste aanvraag maar dat u op het ogenblik van uw tweede aanvraag niet langer aan alle voorwaarden voldoet

(bv. stijging van het inkomen, nieuwe eigendoms- of gezinssituatie). 

Binnen 1 maand na de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging met uw dossiernummer. 

Binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag ontvangt u een brief met de voorlopige beslissing (premiebedrag + berekening ofwel weigering + reden). Bent u het niet eens met de berekening of met de weigering, dan moet u binnen 1 maand na de beslissing beroep aantekenen.

De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na uw aanvraag.

U krijgt daarvoor nog een derde brief van Wonen-Vlaanderen met de definitieve beslissing.

Als u voor 1 februari 2019 al met succes een eerste aanvraag indiende voor de renovatiepremie, kan u voor meer informatie over een tweede aanvraag terecht op de pagina Tweede aanvraag in uitdovende renovatiepremie. U kunt pas na 10 jaar een aanvraag doen voor de nieuwe overkoepelende renovatiepremie.

 

Premiebedrag

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 30 % van de in aanmerking te nemen factuurbedragen (met een minimum van 2.500 euro aan factuurbedragen per categorie).

De 30%-berekening (met een maximumpremie van 3.333 euro per categorie) geldt voor volgende inkomensbovengrenzen:

- 31.340 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste;
- 43.870 euro als alleenstaande met een persoon ten laste,

te verhogen met 3.510 euro per bijkomende persoon ten laste;
- 43.870 euro voor andere personen,

te verhogen met 3.510 euro per persoon ten laste.

Voor deze groep is er een minimumpremie van 1.250 euro per categorie voorzien, uiteraard op voorwaarde dat het investeringsbedrag minstens 2.500 euro bedraagt.

Voor de anderen is er een tegemoetkoming van 20%

(met een maximumpremie van 2.500 euro per categorie). Hier geldt geen minimumpremie.

Het maximumbedrag van de renovatiepremie, voor de twee aanvragen samen,

ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.

Voor wie de voorbije tien jaar voor dezelfde woning al een verbeteringspremie kreeg voor werken uit dezelfde categorie, wordt het bedrag van die verbeteringspremie(s) afgetrokken van de renovatiepremie.

Vlaamse renovatiepremie
bottom of page